Tarotkort

TAROTKORT


(Få flere ord på de tanker du gør dig om dit liv/en bestemt situation osv.)

Tarotkortene er et leksikon og en visdomsbog i løsbladssystem.

Her er billeder af alt, hvad du møder i dit liv:
De spørgsmål der optager dig, de mennesker du møder, og de situationer du oplever.

Tarotkortene er et sprog, hvormed du kan tale med de sider af din psyke, der ligge under- og over- bevidsthedens tærskel.

Og endelig er de et sandhedsserum, fordi vi altid kender sandheden, når vi ser den.

Få ord på nu.