Tarotkort og Grid krystaloplæg

TAROTKORT

(Få flere ord på de tanker du gør dig om dit liv/en bestemt situation osv.)
Kan laves både som Fjernoplæg eller fysisk i klinikken.
Tid klinik/fjern 60 min

Tarotkortene er et leksikon og en visdomsbog i løsbladssystem.
Her er billeder af alt, hvad du møder i dit liv: De spørgsmål der optager dig, de mennesker du møder, og de situationer du oplever.

Tarotkortene er et sprog, hvormed du kan tale med de sider af din psyke, der ligge under- og over- bevidsthedens tærskel.

De kan være et sandhedsserum, da vi jo kender sandheden, når vi ser den.

GRID: KRYSTALOPLÆG

Kan laves både som Fjernoplæg eller fysisk i klinikken.
Tid i klinik 80 min, Tid Fjern 80 min.(for dig: 20 min. samtale før oplæg laves, der fremsendes mail efterfølgende)

Et Grid er et krystaloplæg ligesom f.eks Tarotkort, hvor fokus kan være at manifestere, heale, sætte en ny bevægelse igang ved dig. Noget der virkelig kan få sat skub i tingene eller får noget sat på plads indeni dig.

Du vil få et billed med af oplægget, stenenes navne, hvad de skal gøre for dig, samt en sætning(manifestation) med hjem. 

Få ord på nu og skab forandring.